Lada Niederhafnerová, DiS.
Naši zaměstnanci

Lada Niederhafnerová, DiS.

Sociální pracovnice programu Náhradní rodinná péče

E-mail: niederhafnerova@stred.info

Mobil: + 420 775 725 441

Vzdělání: Vyšší odborná škola sociální v Jihlavě, diplomovaný specialista v oboru sociální práce. Kurz pracovník v sociálních službách. Doplňkové pedagogické studium obor vychovatelství UK Praha

Pracovní zkušenosti: Práce s dětmi v pěstounské rodině, příprava dětí na vyučování, zájmová činnost dětí, spolupráce s logopedem a se školou.

Profesní vzdělání: Pracovník v sociálních službách v rámci výkonu školní praxe, příprava a realizace projektu pro seniory domech s pečovatelskou službou.
Oddílový vedoucí na dětském táboře.

Osobní motivace: „Rodina je tam, kde začíná život a láska nikdy nekončí""