Mgr. Lenka Dvořáková
Naši zaměstnanci

Mgr. Lenka Dvořáková

Lektorka programů primární prevence

E-mail: dvorakova.lenka@stred.info

Mobil: +420 775 725 553

Vzdělání: Vystudovala magisterské studium jednooborové psychologie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a bakalářské studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.


Profesní zkušenosti: Zkušenosti v práci s dětmi nejdříve získávala jako oddílový vedoucí na táborech, dále jako osobní asistentka dětí a mladých lidí s poruchami autistického spektra a krátce jako vychovatelka v dětském domově se školou.

Profesní vzdělání: Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími; Zdravotník zotavovacích akcí; Školení pro hlavní vedoucí dětských táborů.

Osobní motivace: J. Prekopová: „Děti jsou hosté, kteří hledají cestu.“ Buďme jim na jejich cestě životem dobrými partnery…