Lenka Homolková
Naši zaměstnanci

Lenka Homolková

Vedoucí organizačního střediska a ekonomická pracovnice

E-mail: homolkova@stred.info

Mobil: +420 776 725 669

Vzdělání: Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa v Třebíči

Profesní zkušenosti: administrativní pracovník, účetní všeobecná a mzdová, zkušenosti s administrací a vyúčtováním evropských projektů (ESF OPLZZ, ESF OPVK), správa majetku, vedení účetnictví školské právnické osoby

Profesní vzdělávání: MRP – personální a mzdové agendy, MRP – účetní a skladové agendy, Odborconsult – pokladna, cestovní náhrady, DPH, SOVA studio Změny v účetnictví a daních nestátních neziskových organizacích, NROS – DPH a neziskové organizace, NROS – Účetnictví, daně a související problematika v NO v r. 2015, NROS – Daň z příjmů právnických a fyzických osob za rok 2014 relevantní pro NO.

Osobní motivace: I přesto, že nepracuji s klienty, ale s čísly, snažím se být podporou kolegům v jejich náročné práci. Osobní motivací je pocit, že i moje práce přináší ostatním užitek.