Naši zaměstnanci

Mgr. Alena Hrůzová

Sociální pracovnice programu Náhradní rodinná péče

E-mail: hruzova@stred.info

Mobil: +420 775 725 662

Vzdělání: Bakalářské studium Sociální patologie a prevence a magisterské studium Sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Studium pedagogiky na Národním pedagogickém institutu v Jihlavě

Profesní zkušenosti: Práce v NZDM a dětském domově v rámci školní praxe, pracovník v soc. službách v pečovatelské službě

Osobní motivace: "Možná se nemůžeme vrátit zpět a změnit začátek, ale můžeme znovu začít tam, kde právě jsme a změnit konec." C. S. Lewis