Mgr. Hana Oravcová
Naši zaměstnanci

Mgr. Hana Oravcová

Koordinátorka programu Sociální asistence a poradenství

E-mail: oravcova@stred.info

Mobil: +420 775 725 664

Vzdělání: Magisterské studium na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Teologické fakultě, obor Etika v sociální práci a Bakalářské studium na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Pedagogické fakultě, obor Arteterapie

Profesní zkušenosti: Vedení týmu služby, tvorba metodik služby, zavádění sociálních programů, realizace projektů, poskytování sociální práce a poradenství biologickým a pěstounským rodinám a dětem, lektorování vzdělávacích programů pro rodiče a pěstouny, supervize dobrovolníků

Profesní vzdělávání: Solutions Focus - komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení, výcvik Kids´ Skills, sebezkušenostní arteterapeutický výcvik, výcvik zaměřený na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kurzy systemické práce s rodinami a další.

Osobní motivace: Sociální práce mi umožňuje propojovat přístupy různých oborů a tvořit řešení na míru s nekonečnou důvěrou ve vlastní zdroje klientů. Pak můžu spolu s nimi žasnout nad malými i velkými „ zázraky“ v jejich procesu změny.