Mgr. Karel Vondráček
Naši zaměstnanci

Mgr. Karel Vondráček

Zástupce ředitelky a vedoucí Střediska sociálních služeb

E-mail: vondracek@stred.info

Mobil: +420 775 725 601

Vzdělání: Magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, obor Charitativní a sociální práce a Univerzita Jana Amose Komenského v Praze, Doplňkové pedagogické studium, Obor učitelství.

Profesní zkušenosti: Vedení lidí, kontaktní práce s mladými lidmi, tvorba metodických materiálů, koordinace dobrovolníků, příprava a realizace výchovně-rekreačních táborů pro děti a mládež.

Profesní vzdělání: Kurz podpory a sebepodpory středního managementu, Letní škola managementu, Sociálně-právní problematika při práci s mládeží, Výcvik komunikačních dovedností pro psychosociálně ohrožené děti

Osobní motivace: ""Dej někomu rybu a nasytíš ho na den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život."" (Čínské přísloví).