Mgr. Markéta Jirka
Naši zaměstnanci

Mgr. Markéta Jirka

Koordinátorka a lektorka Programů primární prevence

E-mail: jirka@stred.info

Mobil: +420 775 725 661

Vzdělání: Bakalářské studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a navazující magisterské studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, včetně doplňujícího studia na JAMK University Of Applied Sciences, Jyväskylä ve Finsku.

Profesní zkušenosti: Práce s dětmi a mládeží – asistence dětem s Aspergerovým syndromem, tábory, psychorelaxační a aktivační pobyty pro děti a mládež se speciálními vzdělávacími potřebami, učitelství na 1. stupni ZŠ; dobrovolnictví ve Středisku následné lůžkové péče.

Profesní vzdělání: Integrativní korekční program pro děti s ADHD; kurz Arteterapie a tréninku paměti; Metody kreativní muzikoterapie; Sexualita lidí nejen s mentální retardací aneb protokol vztahů, intimity a sexuality.

Osobní motivace: „Člověk dosáhne toho, co od sebe očekává.“