Mgr. Martina Bártová
Naši zaměstnanci

Mgr. Martina Bártová

Ředitelka

E-mail: bartova@stred.info

Mobil: +420 775 725 655

Vzdělání: Magisterské studium na Masarykově univerzitě v Brně, Fakultě sociálních studií, obor sociální politika a sociální práce a Doplňkové pedagogické studium na Karlově univerzitě v Praze. 

Profesní zkušenosti: Řízení organizace, příprava a řízení projekčních záměrů, vedení lidí a projektových týmu, zavádění sociálních programů, poskytování sociální práce s dětmi a mladistvými s rizikovými projevy v chování a pěstounskými rodinami, poradenství a terapie rodinám s dětmi s poruchami chování.

Profesní vzdělávání: Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii, výcvik v telefonické krizové intervenci a internetovém poradenství, manažerských dovednostech v pomáhajících profesích, kurzy pro práci s rodinami na sanaci a dětmi s problémovým chováním, kurzy projektového a finančního řízení a další.  

Osobní motivace: Záleží mi na tom, aby lidé v obtížných životních situacích nezůstávali se svými problémy sami a měli kvalitní a dostupnou odbornou pomoc po ruce. Někdy stačí jen být a naslouchat“.