Mgr. Veronika Cenková
Naši zaměstnanci

Mgr. Veronika Cenková

Lektorka programů primární prevence

E-mail: cenkova@stred.info

Mobil: +420 775 725 661

Vzdělání:  Magisterské studium na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultě, obor: Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory 

Profesní zkušenosti: Lektorské dovednosti (pokročilý preventivní pracovník), příprava a realizace preventivních programů na školách a školských zařízení, práce se skupinou, vedení a příprava seminářů pro rodiče, metodické skupiny pro učitele a pedagogické pracovníky (ve skupině, individuálně), realizace a příprava programů na pobytech pro děti z pěstounských rodin, práce s dětmi a mládeží (v nízkoprahovém zařízení, na táborech – příprava programu, realizace), poskytování sociální práce s dětmi a mládeží s rizikovými projevy v chování, sociální práce, vzdělávací a aktivizační služby pro osoby s mentálním a kombinovaný postižením, jejich rodiny i veřejnost, dále pak i pro osoby se zdravotním postižením.

Profesní vzdělávání: Kvalifikační stupeň v primární prevenci - pokročilý preventivní pracovník, vzdělávání pro práci s neklidnými a nesoustředěnými dospívajícími a mladými dospělými, kurz na nové možnosti práce s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami, sebezkušenostní kurzy pro práci s dětmi a mládeží, krizová intervence, kurzy na zvýšení kompetencí pedagogů a pedagogických pracovníků pro práci s dětmi, management školní třídy, kurzy zaměřené na zážitkovou pedagogiku a metodiky prevence užívání návykových látek a práce s dětmi v MŠ a na prvním stupni.

Osobní motivace: „Všechna zloba pochází ze slabosti; dítě je zlé jen proto, že je slabé; učiňte je silným a stane se dobrým; ten, kdo by mohl vše, nedělal by nic zlého.“ Jean Jacques Rousseau

Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným.“ George Bernard Shaw