Michaela Jeřábková, DiS.
Naši zaměstnanci

Michaela Jeřábková, DiS.

Vedoucí Střediska sociálních služeb a pracovnice programu Šance ve STŘEDu

E-mail: jerabkova@stred.info

Mobil: +420 775 725 332,  +420 775 725 601

Vzdělání: Vyšší odborná škola Pardubice, obor sociální práce

Profesní zkušenosti: individuální práce s klienty, poskytování krizové intervence a poradenství, koordinace dobrovolníků, táborová vedoucí, vedení týmů, tvorba metodik

Profesní vzdělávání: kurzy zaměřené na přímou práci s klienty, výcvik v telefonické krizové intervenci, management v sociální práci

Osobní motivace: „Neztrácej čas hledáním překážky, možná že žádná není.“ Franz Kafka