Mgr. Zdislava Ježková
Naši zaměstnanci

Mgr. Zdislava Ježková

Pracovnice programu Šance ve STŘEDu

E-mail: jezkova@stred.info

Mobil: +420 775 725 844

Vzdělání: Vystudovala magisterské studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se zaměřením na poruchy chování. 

Profesní zkušenosti: Začínala jako vedoucí na táboře, věnovala se také osobní asistenci dětí s poruchou autistického spektra. Doučovala děti s ADHD a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Strávila rok dobrovolnictvím v romské čtvrti v Bulharsku, krátce se také věnovala dětem imigrantů ve Slovinsku. Rok pracovala jako vychovatelka v dětském domově.

Profesní vzdělání: Školení lektorů doučování dětí s ADHD, kurz pro hlavní vedoucí dětských táborů, kurz kyberšikany. 

Osobní motivace: „V každém člověku – i v tom nejhorším – je místo přístupné dobru. Nejdůležitější povinností vychovatele je hledat a využít toto místo.“ Giovanni Bosco