Praxe a stáže

Organizace STŘED, z. ú. zajišťuje stáže studentům a pracovníkům, které vyslala jiná organizace.

Organizace zajišťuje stáže studentům a pracovníkům, které vyslala jiná organizace. Stáž v organizaci není nárokovatelná, o jejím poskytnutí rozhoduje vždy ředitelka organizace, v Moravských Budějovicích pracovník pověřený pro vedení stáží, s ohledem na aktuální kapacity zařízení, motivaci a předpoklady stážistů, apod. Nástup stážistů do organizace a stanovení podmínek (pracovní doba, pracovní zařazení, apod.) má na pracovišti v Třebíči na starosti pracovník pověřený vedením personální agendy v organizaci. Na detašovaném pracovišti v Moravských Budějovicích toto řeší pověřený pracovník. Ten rovněž pověřuje konkrétního odpovědného pracovníka vedením příslušné stáže. Každý stážista musí být s vedoucím stáže seznámen. Vedoucí stáže může některé dílčí kompetence při vedení stáží delegovat na jemu podřízené pracovníky.

Stáže jsou poskytovány tak, aby byla zajištěna nezměněná kvalita poskytovaných služeb, a zároveň tak, aby práce v organizaci byla pro stážisty smysluplná a měla požadovaný přínos.

 

Druhy stáží

Jednodenní stáž – intenzivní stáž v rozsahu 8 hodin. Náplní je informování o činnosti STŘED, z. ú. a jeho jednotlivých programech, seznámení s prostory organizace a podrobnější představení zvoleného programu (metodika, personální zajištění atd.)

Krátkodobá stáž – stáž zahrnující docházku v rozsahu 10 - 40 hodin. Náplní je informování o činnosti STŘED, z. ú. a jeho jednotlivých programech, seznámení s prostory organizace a bližší seznámení s konkrétním programem, na který bude stáž zaměřena (lze i více programů). Stážista je rovněž plně zapojen do chodu organizace, účastní se náslechů, vykonává administrativní úkony atd.

Dlouhodobá stáž – stáž zahrnující docházku v rozsahu 41 a více hodin. Náplní je informování o činnosti STŘED, z. ú. a jeho jednotlivých programech, seznámení s prostory organizace a bližší seznámení s konkrétním programem, na který bude stáž zaměřena (lze i více programů). Stážista je rovněž plně zapojen do chodu organizace, účastní se náslechů, vykonává administrativní úkony atd.

 

Poplatky za stáže

Stáže v organizaci jsou zpoplatněny a to následovně (Zpoplatnění je zbaven stážista, který se účastní stáže / praxe v rámci studia nebo pokud se jedná o stáž výměnnou):

Jednodenní stáž (tzn. 8 hodin) = 1 000,- nebo dohoda o výměnné stáži s pracovníkem jiné organizace

Krátkodobá stáž (tzn. 10 - 40 hodin) = 1 200,-

Dlouhodobá stáž (tzn. 41 a více hodin) = 2 000,-

Napište nám

Zobraz modal okno validace
Jméno a příjmení (povinné)
E-mail (povinné)
Telefon (povinné)
Doplňující informace
(povinné) - Takto označené položky je nutné vyplnit