Projekt Společně a odborně
Projekt Společně a odborně

Projekt Společně a odborně

Projekt „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“

Naše organizace prostřednictví  služby NZDM eMBečko je zapojena do projektu „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.