Projekt Terénní soc. práce v ohrožených rodinách
Projekt Terénní soc. práce v ohrožených rodinách

Projekt Terénní soc. práce v ohrožených rodinách

Projekt Terénní sociální práce v ohrožených rodinách v regionu Podhorácka

V rámci realizace projektu je poskytována preventivní pomoc rodinám ohrožených chudobou, nezaměstnaností, zadlužením a jinými riziky, které se nachází v evidenci sociálně – právní ochrany, formou poskytování aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách na území MAS Podhorácko, s cílem předejít odebrání dětí do ústavní výchovy a zachovat úplnou rodinu posílením rodičovských kompetencí rodičů.

Projekt je realizován od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu v České republice: „Operační program zaměstnanost“, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009100