Místnosti a pronájmy

Podporujeme především aktivity, zaměřené na jakékoli setkávání komunity, zájmovou a spolkovou činnost, a také rozvojové a vzdělávací akce. Můžete u nás najít zázemí pro pracovní setkání týmů, kurzy, přednášky, výstavu umění i oslavu narozenin.

Místnost, která slouží pro pracovní setkání, kurzy vaření a pečení, oslavy narozenin apod.

Ideální v kombinaci ze Zázemím pro děti.

"Dělali jsme tu italské odpoledne s přáteli a je bezvadné společně vařit, bavit se a jíst."

Setkávání rodičů a dětí. Kurzy pro nejmenší. Zázemí pro děti během akcí. Oslavy narozenin.

Realizace přednášek, kurzů, školení, seminářů, workshopů pro všechny cílové skupiny, realizace setkání a schůzí neziskových organizací.

Komunitní prostor je centrálním prostorem v komunitním centru, kam se vchází přes hlavní vchod nebo kavárnou. Navazují na něj další významné místnosti, jako např. zázemí pro děti, cvičná kuchyně nebo multifunkční sál.

Místnost vhodná ke skupinovým činnostem, pracovním schůzkám, kurzům i doučování. 

Bylinková a komunitní zahrádka, petangue, garden party, koncerty, letní kino ...

V galerii je možná prezentace výtvorů z výtvarných a rukodělných činností osob ze všech cílových skupin. Vystavujeme fotografie, obrazy, sochy.

Samostatný prostor pro konzultace sklienty, pro pracovní schůzky, nebo alternativně jako telefonní budka.