Sociálně právní ochrana dětí

Rozumí se jí zejména:

• ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
• ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
• působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
• zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Komu ji poskytujeme:

• všem dětem bez rozdílu 0 – 18 let.

V jakých službách se se sociální-právní ochranou můžeš setkat:

• Nízkoprahové zařízení eMBečko
• Sociální asistence a poradenství
• Náhradní rodinná péče
• Linka důvěry STŘED
• Šance ve STŘEDu

Jak to konkrétně může vypadat: 

• Zaměřujeme pozornost na situace dítěte, jako jsou tyto:

o rodiče nebo náhradní rodiče dítěte se nestarají a zanedbávají výchovu,
o rizikové chování dítěte – záškoláctví, drogy, násilí, hazard atd.,
o někdo se na dětech dopouští trestného činu, 
o někdo ohrožuje psychický a fyzický vývoj dětí,

• a spolu hledáme cestu, jak tuto situaci zastavit.

V našich programech pomáháme rodičům naučit se dobře vychovávat, zvládat rodičovství. Pomáháme dětem žít bezpečně, bez rizik. Rodiče i děti učíme dovednostem, které jim pomáhají problémy zvládnout. Spolupracujeme se sociálními pracovníky úřadů, školami, lékaři, psychology a dalšími odborníky.

PAMATUJ: Každé dítě je oprávněno požádat o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv, a to i BEZ VĚDOMÍ RODIČŮ.
Osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo požádat o pomoc orgán SPO při výkonu svých práv a povinností.

Kdy neposkytujeme sociálně-právní ochranu:

• když je jeden z rodičů naším zaměstnancem,
• když po nás chcete to, nač nemáme oprávnění,
• když si nebudeme moci rozumět (budete mluvit v jiném než českém jazyce, znakovou řečí apod.),
• když to neumožní váš zdravotní či psychický stav,
• mimo provozní dobu zařízení: 9 - 21 h.

Co v těchto případech děláme:

• předáme vám kontakt na příslušný orgán sociálně-právní ochrany na městském úřadě, případně ho zkontaktujeme sami s vaším souhlasem.

Napište nám

Zobraz modal okno validace
Jméno a příjmení (povinné)
E-mail (povinné)
Telefon (povinné)
Doplňující informace
(povinné) - Takto označené položky je nutné vyplnit