Vrstevnická skupina pro mladé
Vrstevnická skupina

Vrstevnická skupina pro mladé

Klídek & Hlouček

Vrstevnická skupina je určena mladým lidem ve věku 12 - 16 let. Jedná se o organizované setkání mládeže, na kterém se za podpory odborníka setkají s důležitými tématy dospívání a života a také bezpečným nácvikem náročných životních situací. Přítomnost vrstevníků simuluje autentické prostředí mladých lidí v kolektivech. Na podzim 2023 bude skupina otevřená a účastník může "naskočit" i v průběhu a na jaře 2024 ji uzavřeme pro stálé účastníky a pokusíme se tak vytvořit bezpečnější prostor pro konkrétní témata a potřeby účastníků.

DEJTE VĚDĚT, ŽE MÁTE ZÁJEM ZDE

 

Pro koho: Děti a mládež 12 - 16 let, kteří se potřebují lépe vyznat ve světě kolem nich, bezpečně si vyzkoušet životní situace, rozumí českému jazyku

Kdy a kde: Zahajujeme v říjnu 2023 a budeme se setkávat v prostorách Komunitního centra Moravia v Třebíči na ulici Smrtelná 389/6.

Kdo: Odborní pracovníci organizace STŘED, z. ú., Ondřej Ferdan, Kateřina Kotrbová, Zdislava Ježková

Instagram: @vrstevnicka_skupina

 


Praktické informace k otevřené skupině

Uskuteční se 8 setkání otevřené skupiny, kam je možné nastoupit i v průběhu setkávání. Zahajujeme prvním setkáním ve středu 25. října 2023 v 15.30 v Komunitním centru Moravia.


TÉMATA SETKÁNÍ:

  • „Nó, tak řekni něco!" učitelka / Téma: komunikace a pravidla světa

  • „Seš normální?!“ ségra / Téma: emoce a potřeby

  • „Prvně povinnosti, potom zábava.“ máma / Téma: volný čas a hodnoty

  • „Napij sa, nebo ťa vyměním.“ Bohumil Stejskal / Téma: závislosti, návykové látky a povědomí o právní odpovědnosti

  • „Jablko nepadá daleko od stromu.“  latinské přísloví / Téma: rodina a vztahy, šikana?

  • „Když ji miluješ, není co řešit.“ Kofola / Téma: tělo a intimita, odlišnosti 

  • „Musíš to někam dotáhnout.“ táta / Téma: moje budoucnost a plány 

  • To musím zvládnout sám, na to však sílu mám.“ Karel Gott / Téma: zvládání krizových situací a zdroje pomoci 

      

Setkání budou probíhat každou středu v 15.30 hodin a potrvají cca 90 minut. Účast je pro účastníky zdarma a bez dalších poplatků. Lektoři budou na většině setkání ve dvou. Může být přizván externista, odborník na konkrétní problematiku. Setkání může být zrušeno z důvodů nemoci lektorů, z technicko provozních důvodů, nebo bude-li přítomen pouze jeden účastník.

Skupina nebude terapeutická, proto není vhodná pro děti se závažnými psychiatrickými problémy a poruchami osobnosti.Praktické informace k uzavřené skupině (zahájení jaro 2024)

Uzavřená vrstevnická skupina se bude zaměřovat více na potřeby účastníků, bude se zabývat tématy, která si určí účastníci. Účast na uzavřené skupině bude podmíněna alespoň jednou osobní schůzkou se zájemcem, případně i s rodiči. Účastníci skupiny se při absenci budou muset včas omlouvat lektorům. 

Na závěr proběhne víkendový workcamp s intenzivním programem a společnou zábavou pro účastníky uzavřené skupiny (může být požadovaný příspěvek na jídlo).

 

Pro OSPOD, školy, VP, sociální pracovníky, ... Pokud si myslíte, že je dítě do skupiny vhodné, kontaktujte nás a domluvíme společnou schůzku. Zvýší se šance, že dítě začne skupinu opravdu navštěvovat. 

 

 

 

Další info o skupině:

Po dobu prvních 8 setkání je otevřená, preventivní a spíše obecná. Dalších 4-5 měsíců bude uzavřená a to znamená, že se setkává po celou dobu ve stejném složení a zaměřuje se více na seberozvoj účastníků. Uzavřené skupiny se mohou účastnit absolventi otevřené skupiny i noví zájemci. Zakončíme ji víkendovým workcampem.

Jednotlivá setkávání skupiny mají svůj pravidelný řád, své rituály, které dodávají mladým lidem pocit jistoty, předvídatelnosti a čitelnosti prostředí.  Skupinu vede ideálně mužsko-ženský lektorský pár.

V rámci socioterapeutických her a aktivit si účastníci osvojují nové schopnosti, které mohou následně uplatňovat v každodenních situacích – učí se jasně a rovnocenně komunikovat, rozvíjí dovednost utváření vrstevnických vztahů, učí se řešit konfliktní situace, rozpoznávat a zdravě vyjadřovat své emoce, uvědomovat si sebe sama, reflektovat vlastní potřeby a zároveň vnímat i potřeby ostatních.

Využívají se metody arteterapie, muzikoterapie, dramatiky.

Vrstevnická skupina je také určena pro mladé lidi se sníženým sebehodnocením, nejisté a úzkostné, zažívající odmítání nebo nepřijetí ve školních či vrstevnických kolektivech. Dále pro ty, kterým se nedaří najít případně udržet si kamarády, bojují s impulzivním chováním nebo mají potíže v oblasti respektování pravidel a hranic. Účastníci zde zažijí bezpečný prostor, kde jsou přijímané a mohou být samy sebou.

 

 

DEJTE VĚDĚT, ŽE MÁTE ZÁJEM ZDE

(vyplní zájemce, rodič, pěstoun, zákonný zástupce, OSPOD, budeme o Vás rádi vědět předem)

Napište nám

Zobraz modal okno validace
Jméno a příjmení (povinné)
E-mail (povinné)
Telefon (povinné)
Doplňující informace
(povinné) - Takto označené položky je nutné vyplnit

Kontakty

Šance ve STŘEDu

Preventivní program nabízí pomoc jednotlivcům, kteří jsou ohroženi rizikovým vývojem. Dětem, mládeži a jejich zákonným zástupcům se snažíme poskytnout podporu při řešení aktuálních obtížných situací, přispět k eliminaci problémového chování apod.

zobrazit
Ondřej Ferdan, DiS.

Ondřej Ferdan, DiS.

Vedoucí Komunitního centra Moravia, sociální pracovník

E-mail: ferdan@stred.info
Mobil: + 420 775 725 600

zobrazit
Mgr. Zdislava Ježková

Mgr. Zdislava Ježková

Pracovnice programu Šance ve STŘEDu

E-mail: jezkova@stred.info

Mobil: +420 775 725 844

zobrazit