Sociální asistence a poradenství

Poskytujeme bezplatně podporu a pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci.

Sociální asistentky pomáhají rodičům zajistit podmínky v rodině tak, aby děti mohly zůstat v jejich péči. Podporujeme rodiče při správném vedení domácnosti a posilujeme jejich dovednosti při výchově a péči o děti. Asistentky docházejí většinou přímo do bydliště klienta, případně se s rodinou setkávají v kanceláři, mohou také klienta doprovázet na úřady atp.

Co nabízíme?

 • Odborné poradenství v oblasti péče o děti, výchovy a vzdělávání, hospodaření s financemi, vedení domácnosti
 • Psychickou podporu v krizových situacích
 • Sociálně-terapeutickou činnost pro rodiče a děti
 • Spolupráci se sociálními odbory, školami a dalšími institucemi v zájmu klienta
 • Vzdělávání široké veřejnosti v oblasti výchovy dětí

 Komu?

 • Rodinám s dětmi od 0 do 26 let

Jedná se např. o rodiny neúplné, rodiny se zdravotně postiženými osobami, rodiny v krizi (rozvod, ztráta člena rodiny, ztráta zaměstnání, dluhy, exekuce, změna bydliště, neplánované těhotenství atd.), rodiny s dětmi s výchovnými problémy, rodiny s dětmi v pěstounské péči nebo dětmi osvojenými apod.

Pracovní doba služby

pondělí – pátek: od 9:00 do 16:00 hodin


Informace vyplývající ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

Posláním služby je pomáhat rodičům a dětem řešit problémy, které nepříznivě ovlivňují jejich život.

Cílem je nabídnout nové možnosti vedoucí ke změně ohrožující situace rodiny. 

Okruh osob (dle registrace Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – reg.č.: 8652328)
Uživatelé služby jsou rodiny s dětmi. Jedná se např. o rodiny neúplné, rodiny se zdravotně postiženými osobami, rodiny v krizi (rozvod, ztráta člena rodiny, ztráta zaměstnání, dluhy, exekuce, změna bydliště, neplánované těhotenství atd.), rodiny s dětmi s výchovnými problémy, rodiny s dětmi v pěstounské péči nebo dětmi osvojenými a podobně.

Rodiny s dítětem/dětmi – věková struktura:

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • děti předškolního věku (1 – 7 let)
 • mladší děti (7 – 10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)

Terénní forma umožňuje poskytnout službu „bezbariérově“, tedy i osobám, které mají specifické nároky.

Službu nedokážeme poskytnout v jiném než českém jazyce, ani ve znakové řeči, komunikují-li tak všichni členové z rodiny. Dále v případě takového stavu osoby, který znemožňuje poskytnutí služby (např. je opakovaně pod vlivem omamných látek nebo alkoholu, má agresivní projevy apod.).

Povinnosti poskytovatele vyplývající ze zákona:

 • zachování lidské důstojnosti
 • dodržování základních lidských práv a svobod
 • dodržování práv uživatelů služby 
 • bezplatnost služby

Zásady:

 • individuální přístup k uživateli služby založený na partnerském vztahu (dialog, situační přístup)
 • posilování samostatnosti a způsobilosti k řešení problémů
 • podpora, nikoliv kontrola
 • vedení k nezávislosti na službě
 • vedení k přijetí vlastní zodpovědnosti za důsledky svého jednání
 • spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi v rámci zajištění komplexnosti služby

Kontakty

Mgr. Markéta Machová

Mgr. Markéta Machová

Koordinátorka programu Sociální asistence a poradenství

E-mail: machova@stred.info

Mobil: +420 775 725 645

zobrazit
Mgr. et Bc. Jarmila Dvořáková, DiS.

Mgr. et Bc. Jarmila Dvořáková, DiS.

Sociální pracovnice programu Sociální asistence a poradenství

E-mail: dvorakova@stred.info

Mobil: +420 775 725 660

zobrazit
Mgr. Marcela Prchalová

Mgr. Marcela Prchalová

Sociální pracovnice programu Sociální asistence a poradenství

E-mail: prchalova@stred.info

Mobil: +420 775 725 664

zobrazit
Bc. Nicoll Vidourková

Bc. Nicoll Vidourková

Sociální pracovnice programu Sociální asistence a poradenství

E-mail: vidourkova@stred.info

Mobil: +420 775 725 644

zobrazit
Miloslava Zemanová

Miloslava Zemanová

Pracovník v sociálních službách programu Sociální asistence a poradenství

E-mail: zemanova@stred.info

Mobil: +420 775 725 659

zobrazit