NZDM eMBečko

V eMBečku považujeme dospívání za velký a složitý úkol. Průvodce tímto obdobím může být dospělý člověk s podobnou zkušeností i odborník, který naslouchá.

Co nabízíme?

 • Bezpečný prostor klubu a terénní práci v ulicích.
 • Odborné i základní poradenství z oblasti vztahů, školy, drog, výchovných problémů, násilí apod.
 • Podporu při zvládání složitých životních situací doma, v partě, v sobě, se zákonem...
 • Pomoc při výběru školy, hledání brigády i práce.
 • Zprostředkování kontaktu s odborníky.
 • Volnočasové aktivity (fotbálek, ping pong, hakisak apod.).

Komu?

 • Dětem a mládeži ve věku 7 až 20 let z okresu Třebíč.
 • Mladým lidem, kteří se pohybují v ulicích, parcích a dalších venkovních místech a tráví neorganizovaně svůj volný čas.

Co je to nízkoprahovost?
Nízký práh v eMBečku zajišťují zásady:

 • možnost anonymity,
 • bezplatnost služby,
 • časová dostupnost služby.

„Je mi 16, moje máma mě někdy štve, chci jít na jinou školu, protože se nechci vrtat pořád v autech a taky nemám peníze na víkendovou zábavu se svojí holkou!"

KLUB v Moravských Budějovicích
Klub je místo, kde s klienty můžeme důvěrně mluvit o jejich příběhu, o potížích, potřebách a kde oni mohou v bezpečném prostoru strávit svůj čas.

Úterý a čtvrtek: od 14:00 do 18.00 hodin

TERÉN
Terénní forma práce je určená dospívajícím přímo v ulicích a parcích. Nabízíme prostor pro sdílení, informace a radu, pro které si nechtějí či nemohou přijít mladí lidé jinam.

Pondělí a středa: od 14:00 do 18:00 hodin pro Moravské Budějovice
Středa: od 13:30 do 17:30 pro Jemnici

ONLINE
Klienti nás mohou kontaktovat online přes facebookový profil (Pracovníci NZDM eMBečko a Pracovník Streetwork Jemnice) nebo instagramový profil (embeckomag), požádat o informace, radu a dostávat pravidelné informace o dění v eMBečku. 

Pondělí až čtvrtek: 9:00 - 18:00. pátek 9:00 - 14:00. Je možné se domluvit individuálně i na jiný termín poskytnutí služby na základě předchozí domluvy.

O čem s námi můžeš mluvit ty?

 • o škole (učitelé, známky, spolužáci...)
 • o kamarádech (vztahy, důvěra, pomluvy...)
 • o vztazích (rozchod, hádky ...)
 • o rodině (rozvod rodičů, hádky, neporozumění...)
 • o návykových látkách (alkohol, marihuana, cigarety...)
 • o sexu a dospívání (antikoncepce, poprvé, zdravotní komplikace...)
 • o porušování tvých práv, nespravedlnosti, rasismu apod.

Nabízíme prostor pro to, co chceš a potřebuješ – v důvěrném prostředí. Je jen na tobě, zda využiješ informace, poradenství nebo „jen rozhovor". Žádné téma pro nás není tabu.

eMBečko je aktivním členem národní organizace Česká asociace streetwork z.s. a Pracovní skupiny nízkoprahových zařízení NUTS2 JV. Je zapojeno do projektu „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb"

Odkazy: FacebookInstagram, Tik tok

 

 


 

Kontakty

Bc. Tereza Číháková, DiS.

Bc. Tereza Číháková, DiS.

Sociální pracovnice NZDM eMBečko

E-mail: cihakova@stred.info

Mobil: +420 775 725 670

zobrazit
Jiří Dvořák, DiS.

Jiří Dvořák, DiS.

Koordinátor programu NZDM eMBečko

E-mail: dvorak@stred.info

Mobil: +420 775 725 663

zobrazit
Mgr. Jana Součková

Mgr. Jana Součková

Sociální pracovnice NZDM eMBečko

E-mail: souckova@stred.info
Mobil: +420 775 725 713

zobrazit
Nikola Šťávová

Nikola Šťávová

Pracovnice v sociálních službách NZDM eMBečko

E-mail: stavova@stred.info

Mobil: +420 775 725 713

zobrazit
Bc. Veronika Tesařová, DiS.

Bc. Veronika Tesařová, DiS.

Sociální pracovnice NZDM eMBečko

E-mail: tesarova@stred.info
Mobil: +420 775 725 713

zobrazit