Programy primární prevence

Skupinová a individuální práce zaměřená na předcházení vzniku a zamezení rozvoje rizikových jevů.

Děti a mládež se hravou formou dozvídají, jak bezpečně užívat internet, kde hledat pomoc při šikaně, důležité informace o sexualitě, pochopení jiných kultur, jak pracovat se smutkem, vztekem, proč je důležité mít se rád a mnoho dalšího.

 

Co nabízíme?

 • Dlouhodobé programy všeobecné prevence 
  (obecné zaměření na předcházení rizikovému chování, podpora žádoucího chování)
 • Dlouhodobé programy selektivní prevence 
  (pro kolektivy s projevy vyšší míry rizika nebo s předpokladem vyššího ohrožení)
 • Adaptační programy
 • Individuální podporu pro žáky
 • Semináře pro rodiče
 • Metodická setkávání pro pedagogické pracovníky

Komu?

 • Mateřské školy
 • I. stupeň ZŠ
 • II. stupeň ZŠ
 • Střední školy
 • Rodiče a osoby odpovědné za výchovu dětí
 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení

Kompletní nabídku programů primární prevence naleznete tady.

Stručný přehled programů primární prevence pro pedagogy naleznete tady.

Pracovní doba:

 • Pondělí – pátek
 • Čas realizace je přizpůsoben vyučovacím hodinám konkrétního školského zařízení.
 • Programy jsou hrazeny školským zařízením dle aktuálního ceníku v Nabídky programů a podmínek Kontraktu o realizaci

Primárka online

Aktivita služby Programy primární prevence, která vznikla v době nouzového stavu, vyhlášeného v březnu 2020. Primární cílovou skupinou jsou děti, které běžně docházejí do 1., 2. a 3. tříd ZŠ. Sekundární cílovou skupinou jsou jejich zákonní zástupci / osoby pečující.

Koncept aktivity je inspirován superhrdinou, kterým se může každé dítě s námi stát. Jde o propojovací prvek všech aktivit, které jsou zveřejňovány na webovém portále YouTube.com na kanále Programu primární prevence STŘED. Obsah je věnován prevenci rizikových jevů – reaguje na společenskou situaci, přičemž nadále vychází z Nabídky programů primární prevence STŘED.

Cesta superhrdiny je provázena lektorkami Programu primární prevence skrz videa, komentáře a výzvy. Cílem je zaktivizovat a zaměstnat děti a tím ve stejné chvíli věnovat volný čas rodičům, kteří mnohdy nemají ani chvilku pro sebe.

Plánujete pro svoji třídu program primární prevence? Posílit pozitivní klima ve třídě? Předcházet vniku rizikových jevů nebo podpořit odpovědnost žáků za své jednání...? Ve videu se můžete podívat, ja

Kontakty

Bc. Martin Krpec

Bc. Martin Krpec

Koordinátor a lektor programů primární prevence

E-mail: krpec@stred.info

Mobil: +420 775 725 668

zobrazit
Mgr. Veronika Cenková

Mgr. Veronika Cenková

Lektorka programů primární prevence

E-mail: cenkova@stred.info

Mobil: +420 775 725 661

zobrazit
Mgr. Lenka Dvořáková

Mgr. Lenka Dvořáková

Lektorka programů primární prevence

E-mail: dvorakova.lenka@stred.info

Mobil: +420 775 725 553

zobrazit
Mgr. Nela Melkesová

Mgr. Nela Melkesová

Lektorka programů primární prevence

E-mail: melkesova@stred.info

Mobil: +420 775 725 603

zobrazit