Středisko výchovné péče STŘED

Vzdělávací nebo výchovné problémy dětí představují dlouhodobou zátěž jak pro děti samotné, tak pro rodiče. Je dobré rozpoznat „prvotní signály" a obrátit se včas na pomoc odborníka.

Co nabízíme?

 • Preventivně výchovnou péči a pomoc dětem s rizikovými projevy v chování
 • Odborné poradenství v oblasti vzdělávání, výchovy, sociálním vývoji dítěte a jeho začleňování do společnosti
 • Psychologickou a speciálně-pedagogickou diagnostiku
 • Individuální a rodinnou terapii
 • Výchovně vzdělávací aktivity pro jednotlivce a skupiny
 • Spolupráci se školami a dalšími institucemi v zájmu klienta

Komu?

 • Dětem, mládeži a mladým dospělým - studentům ve věku do 26 let
 • Rodičům, zákonným zástupcům - osobám odpovědné za výchovu dětí
 • Pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení

Jaké jsou prvotní příznaky problémů u dětí?

V domácím prostředí

 • Nedodržování pravidel, neplnění svých povinností, nerespektování rodičů, neobvyklé chování, časté hádky, lhaní, podvádění, krádeže, slovní, či fyzická agresivita, pozdní návraty domů, či útěky z domu.

Ve škole

 • Nepozornost, nesoustředění se, vyrušování, odmítání pracovat, chození „za školu“, porušování školního řádu, strach z chození do školy, zhoršení prospěchu, problémy s kontaktem se spolužáky (kamarády), obtížné začlenění do kolektivu, účast při ubližování druhým, nebo být obětí šikany.

Ve volném čase

 • Neprojevení žádného zájmu, neustálé vysedávání u počítače, či televize, stýkání s nevhodnou skupinou lidí.

Jaká je pracovní doba střediska?

Pondělí – Pátek    09:00 – 16:00

Dobrá zpráva?

 • Služby střediska jsou poskytovány zdarma po předchozí telefonické domluvě.

Kontakty

Mgr. Martina Bártová

E-mail: bartova@stred.info

Mobil: +420 775 725 655

zobrazit
Mgr. Petra Nekulová

Mgr. Petra Nekulová

Psycholožka Střediska výchovné péče (Pracoviště Moravské Budějovice)

nekulova.petra@stred.info

Mobil: +420 601 563 972

zobrazit
Mgr. Barbora Pipášová

Mgr. Barbora Pipášová

Terapeutka Střediska výchovné péče (Pracoviště Třebíč a Moravské Budějovice)

E-mail: pipasova@stred.info

Mobil: +420 775 725 667

zobrazit
Mgr. Veronika Valová

Mgr. Veronika Valová

Terapeut a speciální pedagog Střediska výchovné péče (Pracoviště Třebíč)

E-mail: valova@stred.info

Mobil: +420 775 725 602

zobrazit