Náhradní rodinná péče

Program Náhradní rodinná péče STŘED, z. ú. je zřizován dle Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Organizaci STŘED, z. ú. je uděleno pověření k výkonu sociálně-právní ochraně dětí. 

 


Plánované vzdělávací kluby

 

Termín

Místo konání

Přednášející

Téma

26. 4. 2023

15 – 18h

KC MORAVIA

Mgr. Jarmila Dvořáková

AKTUÁLNÍ TRENDY V OBLASTI ZÁVISLOSTÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE

30. 5. 2023 

15 – 18h

Sál STŘED

Mládežnická

Bc. Petra Procházková, vedoucí Občanské poradny Třebíč, Kateřina Szalai, DiS., odborný poradce

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA 

Posláním programu je podporovat, doprovázet a vzdělávat rodiny, kterým budou nebo již byly svěřeny nezletilé děti do náhradní rodinné péče. Rodiny doprovázíme od příchodu dítěte až po zletilost a dospělost dětí.

Posilujeme náhradní rodiče ve výchovných dovednostech, v řešení náročných situací v soužití se svěřenými dětmi.

Co nabízíme?

 • Odborné poradenství v oblasti výchovy a péče o svěřené děti
 • Podepisování dohod o výkonu pěstounské péče
 • Psychickou podporu v krizových situacích
 • Sociálně – terapeutickou činnost pro rodiče a děti
 • Asistenci v kontaktu svěřených dětí s biologickou rodinou
 • Povinné vzdělávání pěstounů
 • Spolupráci se sociálními odbory, školami a dalšími institucemi v zájmu klientů

Komu?

 • pro děti v náhradní rodině a jejich sourozence,
 • pro pěstouny a poručníky (osoby pečující),
 • pro zájemce o všechny typy náhradní rodinné péče,
 • pro každé dítě, které se na pracovníka organizace obrátí s žádostí o pomoc z důvodů ohrožení svého života nebo porušování práv (dle §6 zákona o SPOD).

Cílovou skupinou Programu je celá náhradní rodina a žadatelé o náhradní rodinnou péči.

Pracovní doba:

pondělí – čtvrtek  9:00 - 16:00 hodin
pátek 9:00 - 14:00 hodin

Je nutné si předem telefonicky osobní schůzku domluvit na konkrétní čas. Zajistíme Vám tak potřebný prostor pro řešení Vašich záležitostí.

Volná kapacita doprovázení:

   

ANO

Volná kapacita vzdělávání 2023:

   

ANO

Na základě pověření k sociálně právní ochraně dětí zajišťujeme pěstounům zákonem stanovená práva a povinnosti:

 1. Krátkodobé a dlouhodobé hlídání (respitní péče formou výchovně-rekreačních pobytů)
 2. Zprostředkování odborného poradenství
 3. Vzdělávání pěstounů
 4. Zprostředkování asistovaného kontaktu s biologickou rodinou

Cílem programu je náhradní rodina, která

 • vytváří stabilní zázemí pro zdravý fyzický i psychosociální vývoj dítěte,
 • je připravena přiměřeně řešit výchovné situace a předcházet vzniku rizik s nimi spojených,
 • se průběžně a trvale vzdělává v oblasti péče a výchovy dětí,
 • je orientovaná v nabídce základních odborných služeb souvisejících s výkonem náhradní rodinné péče,
 • která je připravena spolupracovat s biologickou rodinou svěřených dětí.

Jsme členem Asociace Dítě a rodina, z.s.